Wynajem odzieży roboczej i ochronnej

Wynajem odzieży roboczej i ochronnej

Branża BHP stale się rozwija. Dziś standardem staje się wynajem odzieży roboczej. Polega to na tym, że firma wytwarzająca wyrób jest jego właścicielem aż do momentu wykupu i wynajmuje produkt firmie, która takiej odzieży potrzebuje.
Cały wynajęty asortyment jest skojarzony z chipem radiowym, który odpowiada za identyfikację wyrobu oraz pracownika do którego ten wyrób jest przypisany. Wspomaga to proces zarządzania odzieżą podczas wynajmu, ponieważ jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy dany pracownik oddaje odzież do prania oraz jak często jej używa.